top of page

Muzaffer Senduran - Ankara, Turkey

Biography

Media

Contact

Muzaffer Şenduran Şef, Türk Müziği Uzmanı ve Eğitmeni

msenduran@hotmail.com / 0536 557 35 38

HAYATI

 • »  Saim Gümüş, Karabük Mûsıkî Cemiyeti (1971-1974),

 • »  KutluPayaslı,

 • »  AliŞenOzan,

 • »  Hâfız Tahir Karagöz,

 • »  CinuçenTanrıkorur

  gibi üstadlardan öğrendi. İlk koro şefliğini ve hocalığını, 1976 yılında hocası Kutlu Payaslı’nın İzmir’e tayini sebebiyle 20 yaşında üstlendi.

  İŞ HAYATI

  Türk Müziği Uzmanlığı, TRT Müzik Dairesi, 1986-1989

  »

  » »

  »

  gibi pek çok projede görev aldı.

Muzaffer Şenduran, 30 Ağustos 1956 yılında Ali - Münevver

Şenduran'ın ikinci çocukları olarak İstanbul Fatih’te doğdu. Çocukluk yıllarında ilgi duymaya başladığı Türk mûsıkisini,

sırasıyla;

Korosu (1974-1978),

Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu

1980 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı ud sanatçılığı sınavını kazandı. Ancak 12 Eylül 1980 darbesinde karşılaştığı

olumsuz şartlar nedeniyle bu göreve başlayamadı.

1986 yılında TRT Müzik Dairesi’ nin açtığı uzmanlık sınavını kazanarak, bu kurumda Türk Müziği Uzmanı olarak çalışmaya başladı. TRT Müzik Dairesi uzmanlık görevi

süresince;

TRT Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çocuk

ve gençlik korolarının kurulması,

TRT 1. Amatör Ses Yarışması’nın düzenlenmesi,

Türk Sanat Müziği 1. Beste Yarışması’nın

düzenlenmesi,

Kültür Bakanlığı Devlet Koroları’nın kuruluş

projelerinin hazırlanması

Hocası Cinuçen Tanrıkorur'un TRT Kurumu'na tamamen kapılarını kapattığı bir dönemde, kendisini ikna ederek,

zamanın TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Tunca Toskay ve Müzik Dairesi Başkanı Merhum Saim Konakçı'nın verdiği denetimsizlik garantisi ile "Meşk Zamanı" adlı televizyon programını yaptırdı. Bu programda, Cinuçen Tanrıkorur ilk kez canlı olarak çalıp söylemekte, bu sayede program, Tanrıkorur'un ilk görsel kaydı olma özelliğini de taşımaktaydı. TRT prodüktörlerinden Arslan Küçükyıldız ile birlikte gerçekleştirilen bu programda Muzaffer Şenduran, hocası Cinuçen Tanrıkorur'u ve beraberinde Hafız Kâni Karaca, Bekir Sıtkı Sezgin, Alâeddin Yavaşça, Meral Uğurlu

gibi son derece mühim isimleri izleyici ile buluşturmuştur.

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, 1989-Halen

1989 yılında TRT Müzik Dairesi’ndeki görevinden ayrılarak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Bu bölümde, uzun yıllar Türk Müziği Nazariyatı ve Uygulaması dersini ve

ud derslerini yürüttü.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Ahmet

Yesevi Üniversitesi, 1995-1997

1995 yılında görevlendirme ile gittiği Kazakistan’da, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı kurdu ve iki yıl bu görevi sürdürdü. Görevi süresince üniversitenin, kültür merkezi, öğrenci yurtları ve yemekhane projelerinin gerçekleşmesinde dönemin yöneticileri ile birlikte büyük

emeği geçmiştir.

ÇALIŞMALARI

Muzaffer Şenduran sırasıyla,

» » » » »

Zeytinburnu, Sincan Halk Eğitim Merkezi Koroları,

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu,

Kara Harp Okulu Türk Müziği Korosu,

Ankara Valiliği Öğretmenler Korosu,

sürdürmektedir.

TEKSANDER Türk Müziği Korolarını yönetmiştir.

Kendi adı ile kurmuş olduğu Muzaffer Şenduran Türk Müziği Topluluğu çalışmalarını Eylül 2014 tarihinden itibaren

Kazakistan görevi sırasında, Türk Dünyası müziklerinin kök birliği araştırmalarının yanı sıra, Milletler Topluluğu’nun pek çok ülkesinden gelen öğrencilerinden oluşturduğu koro ile “Adriyatik’ten Çin Seddi”ne Türk Dünyası Müzikleri

Konseri’ni gerçekleştirdi.

Muzaffer Şenduran’ın1984-1985 yılında kurmuş olduğu Gazi

Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, TRT Ankara Radyosu'nda hiçbir denetime tabi olmaksızın program

yapması uygun görülen ilk amatör topluluktur.

Şenduran Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu ile;

» »

» »

»

Hüseyin Fahreddin Dede'nin Acem Aşîran Mevlevi

Ayini,

Cinuçen Tanrıkorur'un Bayâtî Araban, Evcâra ve

Zâvil Aşîran Mevlevi Ayinleri,

Dede Efendi'nin Hüzzam Mevlevî Âyini,

Cinuçen Tanrıkorur’ un 63 makamda bestelediği

Kâr-ı Nev’edâ

gibi birçok eserin Ankara ve İstanbul’da ilk icrâlarını

ezberden gerçekleştirdi.

Ahmet Hatipoğlu'nun Ahmet Yesevi Hikmetleri'inden bestelediği 18 makamdan

müteşekkil "Yeseviyye”

adlı Çağatay Türkçesi ile yazılmış eserini" Almatı Kurmangazi Devlet Konservatuarı'nda ve Türkistan şehrindeki Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde ezberden okutarak bu alanda hiçbir topluluğa nasip olmamış pek çok İLK'i

gerçekleştirmiştir.

Orta Asya’da bulunduğu yıllarda Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence gibi pek çok Türk Lehçesi’ni anlamakta ve konuşabilmekte olan Şenduran, görev aldığı pek çok toplulukla radyo ve televizyon programlarının yanı sıra, yurt

içi ve yurt dışında sayısız konserler gerçekleştirmiştir.

Muzaffer Şenduran’ın kendisine ait birkaç eseri mevcuttur.

Muzaffer Şenduran, Elmira Şenduran ile evli olup, Ayşe Müjgan, Fatma Münevver, Meircan ve Gülbûse isminde 4

çocuk babasıdır.

 • YouTube - White Circle
 • Facebook - White Circle
bottom of page